Skip to main content

Diensten

Kenmerkend voor Beta Financiële Raadgevers is de persoonlijke benadering. Na het eerste telefonische contact maken wij graag op locatie kennis met u en uw organisatie. Inzicht in de specifieke eigenschappen van uw organisatie zorgt voor een op u toegesneden aanpak. Voordat we aan de slag gaan stellen wij samen met u vast welke diensten wij in uw geval zullen leveren. Wij bieden de volgende diensten aan:

Fiscaal

 • Belastingadvies
 • Verzorging van alle voorkomende belastingaangiften zoals:
 1. Inkomstenbelasting (voor de werknemer, de DGA en/of diens partner)
 2. Vennootschapsbelasting (al dan niet voor een fiscale eenheid)
 3. Dividendbelasting
 4. Loonbelasting / Premie volksverzekeringen
 5. Omzetbelasting

Financieel

 • Opstellen begroting
 • Opstellen jaarrekening
 • Inrichten administratie
 • Begeleiden ondernemer met administratie
 • Tussentijdse controles
 • Financiële administratie
 • Salarisadministraties
 • Liquiditeitsoverzichten
 • Rapportages: maand rapportages, kwartaal rapportages & jaar rapportages

Afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht, alsmede de wettelijke bepalingen zal een accountant (AA/RA) worden ingeschakeld. Na overleg introduceren wij u zonodig bij één van onze relaties.

Juridisch

Ten behoeve van de bedrijfsinrichting en voortgang adviseren wij op het gebied van personele zaken zoals contracten, onderzoeken verzekeringen, geschillen, etc.

Op fiscaal-juridisch gebied staan wij u onder meer bij in bezwaar- en beroepsprocedures. Verder verzorgen wij het aanvragen van een BTW- ,LB-, en/of Vbp-nummer evenals de aanmeldingen UWV/Belastingdienst. Daarnaast kunnen we u bijstaan met:

 • De rechtsvorm
 • Investeringen en de financiering daarvan
 • De exploitatie
 • Liquiditeitspositie
 • De administratie (inrichting en executie)
 • Belastingen ( privé, voor de ondernemer en diens partner, alsook zakelijk voor de onderneming, de BV).

Interim

Naast de hierboven genoemde diensten wordt Beta Financiële Raadgevers ook ingehuurd voor Juridische Interim werkzaamheden, met name op het gebied van het Bestuursrecht of Sociale Zekerheidssrecht.

Samenwerking

Omdat we niet alle diensten zelf kunnen leveren werken we samen met andere deskundigen, zoals advocaten en accountants. Zonodig verwijzen wij onze cliënten naar hen. Dat wil zeggen dat diensten zowel individueel als gecombineerd door ons verricht kunnen worden.